REIN HARDANGERFJORD

STRATEGIEN CLEAN THE FJORDS:

Stiftelsen Framtidshavet sin strategi «Clean the fjords» handlar om å gjennom initiativ og erfaring, kunne bygge en modell for bærekraftig rydding av fjordsystem. Fjordene i Norge, og andre steder, er særegne systemer som trenger en god modell for rydding. Her snakker vi om en modell som tar for seg Hvordan starte et initiativ, til Hvordan rydde en fjord.

PILOTEN REIN HARDANGERFJORD: 

Rein Hardangerfjord er verdens største ryddeaksjon på en dag – 15. september 2022 – men er egentlig en del av eit femårig prosjekt for å rydde fjorden. Og hva er vi ute etter med denne aksjonen?

  • Miljøvern – Strategien Clean the Fjords 
  • Folkehelsetiltak – ny kontakt med fjorden 
  • Merkevaren FJORD og 
  • Kulturbygging og samskaping
  • Etablere nye samarbeid i fjorden
  • Berekraftig forvalting og utvikling av naturressursane
  • Inspirera til felles planverk i heile fjorden
  • Forskning og innovasjon

Slik sett er Rein Hardangerfjord også verdens størst ryddepilot. For det vi lærer i denne prosessen – suksesser eller feil – vil være et godt grunnlag for utformingen av en modell for rydding av fjordsystem – i Norge og ellers i verden.

Stiftelsen Framtidshavet har en samarbeidsavtale med NORCE, og vår egen Forskningssjef Gunhild Bødtker, er forskningsleder for prosjektet Rein Hardangerfjord.

Du kan lese mer om prosjektet her.

#Samarbeid

Framtidshavet har inngått et samarbeid med barnebokforfatter Siv Iren F. Larsen. Hennes tilnærming til bærekraft har hun lært av sine foreldre, både hva gjelder rydding i fjæren da hun var barn og kompostering for å få bedre avling i hagen. Hun har et engasjement i forhold til både egne og andres barn og det ønsker Framtidshavet å bygge videre på.

Barneboken «Petrine og Storekrabben – plast i havet» ivaretar temaet, på barnas premisser. Boken kan barna lese selv eller bli lest for av en voksen. På slutten av boken legges det opp til prat mellom barnet og den voksne i forhold til hva man selv kan gjøre, hva de kan om temaet (plasthvalen) og hvordan de kan tilegne seg mer kunnskap om temaet. Barneboken er rikholdig tegnet og tegningene understøtter budskapet på en fremragende måte.

Det gir god bygging av kultur, verdier og forståelse for barn å tidlig lære om bærekraft, livet i havet og plastproblematikk i tilknytning til dette.

Vi anbefaler derfor bøkene på det varmeste.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Les mer om Siv Iren sitt arbeid og bøkene hennes her. 

Samarbeid med Nest Sotra Fotballklubb

Nest-Sotra ønsker å sette mer fokus på nærområdet sitt, også på det som skjer utenom trening og kamp. Klubben har et ansvar for å ta vare på det flotte kystlandskapet som vi er så heldige å ha rett utenfor fotballbanen. Nest Sotra FK har derfor valgt å inngå en samarbeidsavtale med stiftelsen Framtidshavet.

Det mest synlige som kommer ut av avtalen er at vi sammen skal arrangere en årlig ryddedugnad for å fjerne plastsøppel i nærområdet på vestsiden av Sotra. I tillegg håper vi at et økt fokus på problemene som plastforsøpling medfører også vil være med på å skape gode holdninger blant Nest Sotra FK sine medlemmer og deres familier slik at problemet på sikt vil bli mindre. Mer informasjon om ryddedugnad kommer på våre facebook-sider om ikke lenge.

Framtidshavet sin logo skal også prege draktene til klubben, og det er vi stolte av!

Vi gleder oss til å samarbeide med Nest Sotra FK.

Lenke til sak på Nest Sotra si heimeside: https://www.nestsotra.no/portal/arego/club/1004/news/9451554