Framtidshavet

Med fokus på de blå enger og horisonter

Framtidshavet

Opprinnelseshistorien: Da gåsnebbhvalen kom i land på Sotra i 2017, satte Kenneth Bruvik og Lennart Fjell igang initiativet Frå vik til vik – Rein kyst. De samlet et sterkt team av fagfolk, og lagde en strategi for initiativet. På veldig kort tid kom det i stand store ryddeaksjoner både lokalt og globalt, media fra inn- og utland dekket saken, mange ministere og partiledere kom på besøk, og det oppstod initiativ over hele verden.

Initiativet ble raskt overført til Bergen og Omland Friluftsråd, der senere også Hordalandsmodellen ble utviklet. Alle mål i strategien ble raskt nådd, men det siste punktet lå fremdeles og rugde i hodene til Bruvik og Fjell – ideen om å danne en organisasjon som spesifikt arbeidet mot plast i havet. Fem år senere er stiftelsen Framtidshavet på plass, og plastsaken er dessverre minst like aktuell. 

Kenneth Bruvik Framtidshavet rydding

Kongens fortjenestemedalje til Kenneth Bruvik

Kenneth Bruvik er tildelt Kongens fortenstmedalje. Medaljen vert overrekt under eit arrangement den 22. februar. Medaljemottakaren vert seinare invitert til mottaking på Slottet.

Kenneth Bruvik får medaljen for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø. Han har også vore ein frontfigur i kampen mot plastforureininga i havet og kjempa for å bevara villaksen.

Les meir her.