Styret i Framtidshavet

Kenneth Bruvik – styreleder
Olav Lekve – nestleder
Gunnar Buvik – styremedlem
Gunhild Bødtker – styremedlem
Jens Olav Flekke – styremedlem 
David Fleetwood – styremedlem
Lennart Fjell, vara

Ansatte

Daglig leder
Helene Sandsten
Tlf: 48 10 94 68
E-post: helene@framtidshavet.no

Kommunikasjonsansvarlig
Kenneth Bruvik
Tlf: 93 63 12 46
E-post: kenneth@framtidshavet.no