HVA GJØR VI?

Framtidshavet er ny miljøstiftelse, og er under stadig utvikling. Underveis kan vi tilby ulike tjenester som:

  • Rådgivning
  • Foredrag og kurs
  • Inspirasjonsarrangement
  • Igangsetting av initiativ
  • Formidling
  • Prosjekt- og prosessledelse