Kongens fortjenestemedalje til Kenneth Bruvik

Kongens fortjenestemedalje til Kenneth Bruvik. Kenneth Bruvik er tildelt Kongens fortjenestemedalje. Medaljen vart overrekt under eit arrangement den 22. februar. Medaljemottakaren vert seinare invitert til mottaking på Slottet. Kenneth Bruvik får medaljen for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø. Bruvik (56) er tilsett som instruktør i Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland. Forslagsstillar […]